Δραστηριότητες 2008

Δεκέμβριος 2008, "Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την ισότητα και την ενδυνάμωση των φύλων έχει πρόσφατα εγκαθιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κάτοχο της έδρας την Αν.Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Η έδρα αυτή είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία. Στο δίκτυο συνεργασίας της έδρας περιλαμβάνει 20 ιδρύματα, ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ένα από τα οποία είναι το ΕΚΙΦ.

Διαβάστε πιο κάτω:

25/11/2008, Παρουσίαση Πορισμάτων Έρευνας 2 του ΕΚΙΦ: "Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι"

To ΕΚΙΦ παρουσίασε τα πορίσματα της έρευνας "Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι"

26/10/2008, Κυπριακό Λόμπι Γυναικών

"Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών/the Cyprus Women's Lobby" που εκπροσωπεί 16 γυναικείες και ΜΚΟς της Κύπρου έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (EWL) στις 26 Οκτωβρίου 2008.

Οκτώβριος 2008, Διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως διεξάγει παγκύπρια έρευνα με θέμα: "Διάγνωση των αναγκών σε επιμόρφωση/επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών μεταναστριών στην Κύπρο." Η έρευνα χρηματοδοτείται μερικώς από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και τον ΕΜΔΓ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και αναμένεται να συμπληρωθεί τον Δεκέμβριο 2008

21/4/2008, Πρόσκληση από το Mediteranean Institute of Gender Studies

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) προσκλήθηκε από το Mediteranean Institute of Gender Studies (MIGS) να συμμετάσχει στις διεργασίες για τη δημιουργία ενός Κυπριακού Δικτύου που θα καταστεί μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού European Women Lobby. To ΕΚΙΦ ανταποκρίθηκε θετικά και αντιπροσωπεύθηκε στην πρώτη συνάντηση που έγινε στις 21 Απριλίου 2008 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.από την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο, κυρία Χρυστάλλα Μαούρη.

Απρίλιος 2008, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) προσκλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, να συμμετάσχει ως εταίρος στην πρόταση του Πανεπιστημίου "An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and re-victimizing the woman-mother through her child's eχposure to violence against herself" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ, η οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο 2008. Το ΕΚΙΦ ανταποκρίθηκε θετικά στην τιμητική αυτή πρόσκληση και θα αντιπροσωπεύεται από την Πρόεδρο και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μάρω Μιχαηλίδου. Υπεύθυνη για τον συντονισμό της προετοιμασίας και υποβολής της πρότασης είναι η κυρία Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Απρίλιος 2008, Πρόταση για εγκαθίδρυση Έδρας UNESCO

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και Κέντρο Σπουδών Φύλου – απεύθυνε πρόσκληση προς το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) να συμμετάσχει στην υποβολή πρότασης για εγκαθίδρυση Έδρας UNESCO με τίτλο "Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών".Τον συντονισμό της προετοιμασίας και υποβολής της πρότασης στην UNESCO είχε η κυρία Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ΕΚΙΦ αποδέχθηκε να συμμετάσχει στο δίκτυο συνεργασίας της Έδρας μαζί με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Θα αντιπροσωπεύεται από την Πρόεδρο, Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή.