Δραστηριότητες 2009

1/12/2009, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Με την ευκαιρία των δέκα χρόνων από την καθιέρωση της 25ης Νοεμβρίου ως Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΙΦ εξέδωσε ανακοίνωση με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 2009 την οποία απέστειλε σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς, οι οποίοι δύνανται να προωθήσουν νομικά και πρακτικά μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση του αναχρονιστικού αυτού φαινομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

23/11/2009, Ημερίδα του International Labour Organisation

Η Πρόεδρος προσκλήθηκε και έλαβε μέρος στις διεργασίες της Ημερίδας με θέμα "Break gender stereotypes, give talent a chance" που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Νοεμβρίου 2009 από the International Labour Organisation in partnership with the Association of European Chambers of Commerce and Industry (EUROCHAMBERS) and the European Commission.

18/11/2009, Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Η Πρόεδρος αντιπροσώπευσε το ΕΚΙΦ στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών υπό την Προεδρία της κ. Ντίνας Ακκελίδου που συνήλθε στις 18 Νοεμβρίου 2009 στη Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα την έρευνα για τη διαπίστωση των έμμεσων και άμεσων επιπτώσεων της βίας κατά των γυναικών και ορθές πρακτικές για την πρόληψή της. Η Πρόεδρος κατέθεσε έγγραφο με τις θέσεις και δραστηριότητες του ΕΚΙΦ σε σχέση με το υπό συζήτηση θέμα.

13/10/2009, Επιμορφωτικό Εργαστήρι ΚΕΒΕ

Η Πρόεδρος αντιπροσώπευσε το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) στο Επιμορφωτικό Εργαστήρι " Καταργήστε τα Στερεότυπα των Φύλων: Δώστε μια Ευκαιρία στο Ταλέντο" στις 13 Οκτωβρίου 2009 που διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Ευρωεπιμελητήρια, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9/10/2009, Ημερίδα Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Η Πρόεδρος αντιπροσώπευσε το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) στις 9 Οκτωβρίου 2009 με θέμα Επαναδιεκδικώντας το Φύλο: Πολιτικές Ισότητας στην Κύπρο και στην ΕΕ.

5/10/2009, Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Κυπριακού Λόμπυ Γυναικών

Η Πρόεδρος αντιπροσώπευσε το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Κυπριακού Λόμπυ Γυναικών (Cyprus Women's Lobby) στις 5 Οκτωβρίου 2009. To ΕΚΙΦ είναι ιδρυτικό Μέλος του Κυπριακού Λόμπυ Γυναικών.

08/5/2009, Πρόσκληση Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Πρόεδρος του ΕΚΙΦ προσκλήθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και παρουσίασε το θέμα Cyprus - Gender Policies σε ομάδα γυναικών που επισκέφθησαν την Κύπρο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig στις 8 Μαΐου 2009.

14/3/2009, Ημερίδα ΟΠΕΚ

Η Πρόεδρος συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο ΟΠΕΚ στις 14 Μαρτίου 2009 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με θέμα: "Πολιτικές για την ισότητα των φύλων: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον" παρουσιάζοντας το προφίλ του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου.

20/2/2009, Ημερίδα του Κυπριακού Λόμπι Γυναικών

Η Πρόεδρος αντιπροσώπευσε το ΕΚΙΦ στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών με θέμα "Γυναίκες στην πολιτική ζωή: Ξεπερνώντας εμπόδια, δημιουργώντας αλλαγή" στις 20 Φεβρουαρίου 2009 στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.