Δραστηριότητες 2020

Πρώτη Ετήσια Έκθεση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη Βία κατά των Γυναικών στην Ελλάδα (Αθήνα, Νοέμβριος 2020)

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου αποφάσισε για το 2020, αντί Ανακοίνωσης Τύπου, να αναρτήσει στην Ιστοσελίδα του την 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Ελλάδος για σκοπούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της εποικοδομητικής μας συνεργασίας.

Η Έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, συνολικής έκτασης 55 σελίδων στην ελληνική γλώσσα, αποτυπώνει το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη βία κατά των γυναικών, όπως επίσης και την κατάσταση της έμφυλης βίας στην Ελλάδα, με έμφαση στην περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η Έκθεση διαρθρώνεται σε τέσσερα διακριτά μέρη:

  • Θεσμικό Πλαίσιο

  • Βία κατά των Γυναικών και οι Δράσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

  • Δράσεις ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών την περίοδο του 1ου Covid-19 lockdown

  • Προτεραιότητες

Όπως τονίζεται από τον Κ. Δημοσθένη Τρέμο, Διευθυντή του Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., «η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και διακρίσεις κατά των γυναικών από τους άνδρες και στην παρακώλυση της πλήρους προόδου των γυναικών. Αποτελεί επίσης έναν από τους ζωτικής σημασίας κοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο αντίκτυπός της έχει βραχυχρόνιες ή/και μακροχρόνιες συνέπειες στη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική υγεία γυναικών και κοριτσιών, επηρεάζοντας αρνητικά τη γενική ευημερία των γυναικών, εμποδίζοντας την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Οι αρνητικές συνέπειες της βίας κατά των γυναικών δεν περιορίζονται μόνο στις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά συνέπειες υφίστανται το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, η κοινότητα που ανήκουν και σε ένα γενικότερο επίπεδο, η ίδια τους η χώρα.

Η βία κατά των γυναικών έχει αρνητικές συνέπειες και στην οικονομία. Οι συνέπειες αυτές έγκεινται στην αύξηση των δαπανών για τη δημιουργία, λειτουργία και βιωσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, τις νομικές δαπάνες, καθώς και την πτώση της παραγωγικότητας εξαιτίας της αναγκαστικής απουσίας από την εργασία.»

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Η Έκθεση είναι πρόσβαση στον σύνδεσμο εδώ:

04/12/2020, More equal sharing of care would reduce workplace gender inequality

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 3 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο More Equal Sharing of Care would Reduce Workplace Gender Inequality

23/7/2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση Τύπου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) με την ευκαιρία διορισμού από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, δύο γυναικών Υπουργών κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης: της κ. Νατάσας Πηλείδου ως Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της κ. Έμιλυς Γιολίτη ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

9/7/2020, Δημόσια διαβούλευση με θέμα: Επιπτώσεις του κατ οίκον περιορισμού λόγω κορονοϊού στις γυναίκες

Η κ.Ελένη Χρυσοστόμου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΙΦ, έλαβε μέρος στις 9 Ιουλίου 2020, σε δημόσια διαβούλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, με θέμα: Επιπτώσεις του κατ οίκον περιορισμού λόγω κορονοϊού στις γυναίκες.

Στη διαβούλευση πήραν μέρος διάφορες γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες παρέθεσαν τις εμπειρίες τους και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν κατά την συγκεκριμένη περίοδο.

Η κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι το πρόβλημα της ανεργίας για ακόμα μια φορά επηρεάζει αρνητικά περισσότερο τις γυναίκες και εισηγήθηκε όπως εξευρεθούν οι πόροι και η εμπειρογνωμοσύνη για να εκπαιδευτούν οι γυναίκες στην διαδικτυακή επιχειρηματικότητα.

17/7/2020, Ελληνική Δημοκρατία, νέα νομοθεσία

Η Ελληνική Δημοκρατία προχώρησε σε νέα νομοθεσία για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των δύο φύλων στο Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Ν.4706/2020, ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020) την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Η νέα νομοθεσία δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο Ν.4706 με θέμα «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις»:

[Επίσημη Εφημερίδα]

Η υιοθέτηση του μέτρου της ποσόστωσης αποσκοπεί στην άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και συνάδει με τις πολιτικές του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

19/6/2020, Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη Διάρκεια των Ενόπλων Συγκρούσεων

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων εξέδωσε Δελτίο Τύπου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας (19 Ιουνίου) για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη Διάρκεια των Ενόπλων Συγκρούσεων

[Δελτίο Τύπου]

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE -Youtube Chanel

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ) καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί

Ημέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Ώρα: 5.00μμ

Τόπος: Grey Terrace PASYDY (κτίριο της ΠΑΣΥΔΥ), Λευκωσία

Ετοιμάστηκε η Έκθεση (report) αποτελεσμάτων για την έρευνα Η Έμφυλη Διάσταση της Επιχειρηματικότητας: στάσεις, απόψεις και προθέσεις της φοιτητικής κοινότητας

3/2/2020 Carlien Scheele starts as EIGE's new Director

Carlien Scheele has today started her term as the new Director of the European Institute for Gender Equality (EIGE). She takes over from Virginija Langbakk, who has led the Institute since its inception in 2010.

"I am excited to take over the leadership of EIGE and build on the impressive work done by the Institute's first Director. I want to cement EIGE's position as the EU's knowledge centre on gender equality by deepening collaboration with other organisations, crystallising our messages and stressing our added value," said Ms Scheele.

"Gender is not a side issue – it is always relevant. From the economy to climate change, EIGE needs to show who is affected, how, and what policymakers can do about it," she added.

Ms Scheele has nearly 30 years' experience working on equality-related issues. She joins EIGE from the Dutch government, where she most recently served as Director of Gender and LGBT Equality. In this role she was responsible for mainstreaming a gender perspective into all ministries' policies – a task she was subsequently asked to undertake at the Council of Europe on secondment from the Dutch government.

These roles fired her passion for gender mainstreaming and clear messages: "You have to tell stories and you have to explain the impact of inequality on people's lives in concrete terms, you have to provide practical tools for policymakers," she said.

Ms Scheele chaired the Council of Europe's first Gender Equality Commission, as well as its Committee on Social Cohesion, Human Dignity and Equality. She has also been a member of EIGE's Management Board and the EU's High-level Group on Gender Mainstreaming.

Ms Scheele is a Dutch national and speaks fluent English and French, as well as her native Dutch. She will serve a five-year term as EIGE's Director, after which her mandate can be renewed for another five years.

For media enquiries, please contact Veronica Collins, phone: +370 5 2157 449, veronica.collins@eige.europa.eu

European Asylum Support Office

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, European Asylum Support Office EASO, δημοσίευσε την ετήσια έκθεση της για το 2018. Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση στα ελληνικά.