Καλωσορίσατε! 

Φίλες και Φίλοι,

Η δημιουργία του ιστοχώρου σκοπό έχει την ενημέρωση των μελών μας και των εταίρων μας για τις δραστηριότητες του ΕΚΙΦ καθώς και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ως πλατφόρμα επικοινωνίας, ευελπιστούμε ότι, ο ιστοχώρος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της συνεργασίας του ΕΚΙΦ με τοπικά και διεθνή δίκτυα για την επίτευξη των απώτερων στόχων μας που εστιάζονται στην ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων σε όλες της εκφάνσεις της ζωής

Το ΕΚΙΦ είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στοχεύει μεταξύ άλλων:
 • στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
 • στο σεβασμό της διαφορετικότητας ανεξάρτητα από φυλή, εθνότητα ή θρησκεία
 • τη διεξαγωγή ερευνών και επιστημονικών μελετών για θέματα ισότητας των φύλων και τη διάχυση των ευρημάτων και πορισμάτων.
 • την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, επιμορφωτικού και πολιτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Το ΕΚΙΦ (αρ. εγγραφής 2874) είναι μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της ισότητας των φύλων με μια σειρά εκδηλώσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΙΦ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου είναι ανοικτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα ισότητας, ισοπολιτείας και δημοκρατίας στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να γίνει μέλος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο: Αίτηση Εγγραφής Μέλους το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πληροφορίες, συνεργασίες και οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των δύο φύλων.

Με εκτίμηση,

Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή
Πρόεδρος ΕΚΙΦΤελευταίες Δραστηριότητες

5/12/2018, 8th EASO Consultative Forum Plenary Meeting

  
  

The President of EKIF, Dr Despina Charalambidou-Solomi, was invited and participated in the 8th EASO Consultative Forum Plenary Meeting on the 5th December 2018 in Brussels.

The event was held at the Blue Point in Brussels. The aim of the meeting was to pool knowledge and to exchange information between the European Asylum Support Office (EASO) and civil society. The theme of the 2018’s meeting was to focus on Reception. To this end, a panel composed of key actors working in the field of asylum debated on how to create a reception system able to effectively and efficiently respond to changing inflows.

The afternoon session hosted 5 parallel workshops:

 1. Provision of information to applicants for international protection in the context of reception- led by EASO & FRA
 2. Reception of children – led by EASO, NIDOS, Save the Children and Mediterranean Hope  
 3. Emergency reception provision -led by EASO and Migration Policy Institute
 4. Coordination between different stakeholders involved in reception led by EASO, CLES, CNR IRPPS, Fedasil (tbc)
 5. Reception and society – led by EASO, Eurocities, and representatives from the City of Ghent, Vice-Mayor of Athens and the SPRAR (IT) 
Dr Solomi participated in Workshop 2 Reception of children – led by EASO, NIDOS, Save the Children and Mediterranean Hope.

The 8th EASO consultative Forum Plenary Meeting was opened by statements from

 • Jamil Addou, Executive Director a.i., EASO
 • Simon Mordue, European Commission Deputy Director general for Migration and Home affairs
 • Dirk van den Bulck, Commissioner General for Refugees and Stateless persons

For more details on the EASO Consultative Forum, see Website: www.easo.europa.eu

10/10/2018, Διάλεξη: Οστεοπόρωση - Προνόμιο μόνο των γυναικών;