Καλωσορίσατε! 

Φίλες και Φίλοι,

Η δημιουργία του ιστοχώρου σκοπό έχει την ενημέρωση των μελών μας και των εταίρων μας για τις δραστηριότητες του ΕΚΙΦ καθώς και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ως πλατφόρμα επικοινωνίας, ευελπιστούμε ότι, ο ιστοχώρος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της συνεργασίας του ΕΚΙΦ με τοπικά και διεθνή δίκτυα για την επίτευξη των απώτερων στόχων μας που εστιάζονται στην ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων σε όλες της εκφάνσεις της ζωής

Το ΕΚΙΦ είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στοχεύει μεταξύ άλλων:
  • στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
  • στο σεβασμό της διαφορετικότητας ανεξάρτητα από φυλή, εθνότητα ή θρησκεία
  • τη διεξαγωγή ερευνών και επιστημονικών μελετών για θέματα ισότητας των φύλων και τη διάχυση των ευρημάτων και πορισμάτων.
  • την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
  • τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, επιμορφωτικού και πολιτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Το ΕΚΙΦ (αρ. εγγραφής 2874) είναι μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της ισότητας των φύλων με μια σειρά εκδηλώσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΙΦ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου είναι ανοικτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα ισότητας, ισοπολιτείας και δημοκρατίας στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να γίνει μέλος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο: Αίτηση Εγγραφής Μέλους το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πληροφορίες, συνεργασίες και οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των δύο φύλων.

Με εκτίμηση,

Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή
Πρόεδρος ΕΚΙΦΤελευταίες Δραστηριότητες

23/7/2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

 
Ανακοίνωση Τύπου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) με την ευκαιρία διορισμού από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, δύο γυναικών Υπουργών κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης: της κ. Νατάσας Πηλείδου  ως Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της κ. Έμιλυς Γιολίτη ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.17/7/2020, Ελληνική Δημοκρατία, νέα νομοθεσία


Η Ελληνική Δημοκρατία προχώρησε σε νέα νομοθεσία για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των δύο φύλων στο Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Ν.4706/2020, ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020) την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Η νέα νομοθεσία δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο Ν.4706 με θέμα «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις»:  Η υιοθέτηση του μέτρου της ποσόστωσης αποσκοπεί στην άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και συνάδει με τις πολιτικές του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.
19/6/2020, Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη Διάρκεια των Ενόπλων Συγκρούσεων


Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων εξέδωσε Δελτίο Τύπου με την ευκαιρία της Διεθνούς  Ημέρας (19 Ιουνίου) για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη Διάρκεια των Ενόπλων Συγκρούσεων