Έρευνες/Εκδόσεις

  Εκλογές 2006: Οι Προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων Ψηφοφόρων
  Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι
  Μετανάστριες οι γνωστές - άγνωστες της κυπριακής κοινωνίας
  Χαρτογράφηση του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Έμφυλη Διάσταση
  Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις της νεολαίας, των εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  Βουλευτικές Εκλογές 2006 & 2016: Οι έμφυλες προτιμήσεις των κυπρίων ψηφοφόρων
  Η Έμφυλη Διάσταση της Επιχειρηματικότητας:  στάσεις, απόψεις και προθέσεις της φοιτητικής κοινότητας