Καλωσορίσατε! 

Φίλες και Φίλοι,

Η δημιουργία του ιστοχώρου σκοπό έχει την ενημέρωση των μελών μας και των εταίρων μας για τις δραστηριότητες του ΕΚΙΦ καθώς και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ως πλατφόρμα επικοινωνίας, ευελπιστούμε ότι, ο ιστοχώρος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της συνεργασίας του ΕΚΙΦ με τοπικά και διεθνή δίκτυα για την επίτευξη των απώτερων στόχων μας που εστιάζονται στην ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων σε όλες της εκφάνσεις της ζωής

Το ΕΚΙΦ είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στοχεύει μεταξύ άλλων:
  • στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
  • στο σεβασμό της διαφορετικότητας ανεξάρτητα από φυλή, εθνότητα ή θρησκεία
  • τη διεξαγωγή ερευνών και επιστημονικών μελετών για θέματα ισότητας των φύλων και τη διάχυση των ευρημάτων και πορισμάτων.
  • την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
  • τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, επιμορφωτικού και πολιτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Το ΕΚΙΦ (αρ. εγγραφής 2874) είναι μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της ισότητας των φύλων με μια σειρά εκδηλώσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΙΦ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου είναι ανοικτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα ισότητας, ισοπολιτείας και δημοκρατίας στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να γίνει μέλος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο: Αίτηση Εγγραφής Μέλους το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πληροφορίες, συνεργασίες και οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των δύο φύλων.

Με εκτίμηση,

Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή
Πρόεδρος ΕΚΙΦΤελευταίες Δραστηριότητες

Tο  Διοικητικό  Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ) καλεί τα μέλη του στην  Ετήσια Γενική  Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 
Ημέρα:  Πέμπτη  5 Μαρτίου 2020
Ώρα:       5.00μμ 
Τόπος:    Grey Terrace PASYDY (κτίριο της ΠΑΣΥΔΥ), Λευκωσία  


Ετοιμάστηκε η Έκθεση (report) αποτελεσμάτων για την έρευνα Η Έμφυλη Διάσταση της Επιχειρηματικότητας:  στάσεις, απόψεις και προθέσεις της φοιτητικής κοινότητας
19/12/2019, Ανοιχτός Διάλογος Πολιτών


Η Πρόεδρος προσκλήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και παρέστη στον Ανοιχτό Διάλογο Πολιτών με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου. Η εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρώπη κοντά στους πολίτες: Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων»  πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία. Τον διάλογο συντόνισε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος.  
   

22/11/2019, Ιδρυτική Σύνοδο Α’ Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών

Στις 22 Νοεμβρίου 2019, η Πρόεδρος του ΕΚΙΦ στην Ιδρυτική Σύνοδο Α’ εκλέγεται  
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Ανάπτυξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών.   
19/11/2019, Δελτίο Τύπου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)