Καλωσορίσατε!

Φίλες και Φίλοι,

Η δημιουργία του ιστοχώρου σκοπό έχει την ενημέρωση των μελών μας και των εταίρων μας για τις δραστηριότητες του ΕΚΙΦ καθώς και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ως πλατφόρμα επικοινωνίας, ευελπιστούμε ότι, ο ιστοχώρος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της συνεργασίας του ΕΚΙΦ με τοπικά και διεθνή δίκτυα για την επίτευξη των απώτερων στόχων μας που εστιάζονται στην ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων σε όλες της εκφάνσεις της ζωής

Το ΕΚΙΦ είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στοχεύει μεταξύ άλλων:

στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

στο σεβασμό της διαφορετικότητας ανεξάρτητα από φυλή, εθνότητα ή θρησκεία

τη διεξαγωγή ερευνών και επιστημονικών μελετών για θέματα ισότητας των φύλων και τη διάχυση των ευρημάτων και πορισμάτων.

την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, επιμορφωτικού και πολιτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Το ΕΚΙΦ (αρ. εγγραφής 2874) είναι μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της ισότητας των φύλων με μια σειρά εκδηλώσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΙΦ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου είναι ανοικτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα ισότητας, ισοπολιτείας και δημοκρατίας στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να γίνει μέλος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο: Αίτηση Εγγραφής Μέλους το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πληροφορίες, συνεργασίες και οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των δύο φύλων.

Με εκτίμηση,

Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή

Πρόεδρος ΕΚΙΦ


Τελευταίες Δραστηριότητες

20/1/2021 Δελτίο Τύπου από ΕΚΙΦ

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο συγχαίρει την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου για το θάρρος και τη γενναιότητα της να καταγγείλει και να κατονομάσει τη σεξουαλική της κακοποίηση από παράγοντα του αθλητισμού.

Δελτίο Τύπου

2/1/2021 Συγχαρητήρια απο ΕΚΙΦ

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) συγχαίρουν το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Εξωτερικών που σε συντονισμό με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέβαλαν στην έγκριση του Α’ Πεναετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2021-2025) της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».

04/12/2020, More equal sharing of care would reduce workplace gender inequality

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 3 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο More Equal Sharing of Care would Reduce Workplace Gender Inequality

[Δελτίο Τύπου]

23/7/2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση Τύπου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) με την ευκαιρία διορισμού από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, δύο γυναικών Υπουργών κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης: της κ. Νατάσας Πηλείδου ως Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της κ. Έμιλυς Γιολίτη ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.