5 χρόνια παρουσίας

Το ΕΚΙΦ ετοίμασε 24-σέλιδη ενημερωτική έκδοση με λεπτομέρειες αναφορικά με τα πέντε χρόνια παρουσίας του, το οποίο υπάρχει πιο κάτω διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή