Έρευνα 2

Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας ανακοινώθηκαν στις 25 Νοέμβριου 2008 στα πλαίσια ημερίδας που διοργανώθηκε με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ι.Φ. ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου που ευγενώς μας παραχώρησε χώρο στα κεντρικά της Γραφεία (Αγία Παρασκευή) για την παρουσίαση των πορισμάρων.