Ταμίας, Δάφνη Φινοπούλου

Η Δάφνη Φινοπούλου είναι η πρώτη Διευθύντρια Λιμανιού στην Κύπρο. Υπηρέτησε στο Λιμάνι Λάρνακας.

Εργάσθηκε στην Αρχή Λιμένων για 39 χρόνια αρχικά ως Λειτουργός Μελετών και Ερευνών στο Οικονομικό Τμήμα και στη συνέχεια ως Διευθύντρια Λιμανιού στο Τμήμα Επιχειρήσεων.

Ήταν διευθύντρια έργου για διάφορα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ όπως τη μελέτη για τη βελτίωση του λιμενικού συστήματος στην Κύπρο, την εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου για νέο βιομηχανικό λιμάνι, ενώ σε περιφερειακό επίπεδο είχε ενεργό εμπλοκή σε μελέτες και συζητήσεις για τους Θαλάσσιους Διαδρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο και την ίδρυση περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου για εκπαίδευση, έρευνα και πληροφόρηση.

Κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό του International Association of Ports and Harbours (IAPH) για τη βελτίωση της απόδοσης στα λιμάνια με θέμα “Operation of back-up areas: their importance in increasing port efficiency, with special reference to Cyprus” και το Director’s prize για τη μελέτη της “Assessment of the competitive position of Cyprus Ports for container transshipment and strategic options available to CPA to compete for this traffic”.

Η Δάφνη Φινοπούλου κατέχει πτυχίο (BA) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cape Town και μεταπτυχιακό (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Cyprus International Institute of Management.(CIIM).