Επικοινωνία

Διεύθυνση

    Ιθάκης 17

    2400 Έγκωμη

    Κύπρος


Τηλέφωνo    

    +357-22358580


Fax

    +357-22353336


email

    info@ekif.org