Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ιθάκης 17

2400 Έγκωμη

Κύπρος


Τηλέφωνo

+357-22358580


Fax

+357-22353336


email

info@ekif.org