Έρευνα 5

Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας:

Απόψεις και στάσεις της νεολαίας, των εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πρόσκληση:

Πρόγραμμα: