Γραμματέας, Δρ Ελένη Δημοσθένους

Η Ελένη Δημοσθένους εργάζεται ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατέχει πτυχίο (B.A) στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακό (MPhil) και διδακτορικό (Ph.D) στη Μαθηματική Παιδεία από το Πανεπιστήμιο Cambridge.

Έχει εργαστεί ως δασκάλα σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, ως ερευνητική βοηθός στο Πανεπιστήμιο Cambridge και ως ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα της μαθηματική παιδείας.

Επιπλέον τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα θέματα φύλου κυρίως με τις αντιλήψεις των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού για την έμφυλη διάσταση και το αντίκτυπο σε κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις.